Меню Каталог продукции

Мультиплексори даних і електростатичний захист портів USB Type-C від Toshiba - продаж (купити) в Україні

Мультиплексори даних і електростатичний захист портів USB Type-C від Toshiba - продаж (купити) в Україні

Мультиплексори даних і електростатичний захист портів USB Type-C від Toshiba - продаж (купити) в Україні

USB Type-C, мультиплексори даних і перемикачі живлення від Toshiba

Toshiba пропонує ефективні рішення для підтримки портів типу USB Type-C і живлення від мережі USB.

Роз'єми USB Type-C і постачання живлення USB швидко приймаються мобільною портативною промисловістю. Для нових функцій потрібні нові технології, і Toshiba пропонує їх у галузі перемикачів (вимикачів) живлення, мультиплексорів даних і захисних діодів ESD.


Перемикачі живлення: тепер, коли пристрої живляться від джерела живлення USB і QuickCharge ("швидкої зарядки" - швидкі зарядні пристрої), системи потребують все вищу і вищу напругу порівняно із тими показниками, що були раніше. Зарядна система на 100 Вт забезпечує 20 В / 5 А, що означає, що знадобиться точний перемикач на 30 В. Toshiba пропонує низькоомні перемикачі на  30 В, включаючи Pch-MOSFET технології, а також комутатори IC (перемикачі у вигляді мікросхем), які забезпечують захист від перенапруження і контроль швидкості наростання напруги.
 

Мультиплексери даних: оскільки USB Type-C має реверсивний роз'єм, для правильної передачі і прийому даних на відповідні правильні контакти (піни) може знадобитися мультиплексор даних SPDT. Toshiba пропонує мобільний мультиплексор даних на 10 Гбіт, який дозволяє перемикати (комутувати) високошвидкісні сигнали USB3.1 і HDMI інтерфейсів. Також доступні рішення для низькошвидкісних SPDT-перемикачів для USB2.0.
 

Діоди захисту від ESD (електростатичного розряду): порти USB уразливі для ушкодження від електростатичного розряду. Діоди захисту від електростатичного розряду є надійним і ефективним рішенням для боротьби з високовартісними ушкодженнями (поломками) і їх усуненням, викликаними ушкодженням від електростатичного розряду. Для високошвидкісних сигналів поріг електростатичного розряду є досить низьким, і Toshiba пропонує одні з кращих в галузі діоди для захисту від електростатичного розряду.

Якщо вас цікавить конкретна модель описаних вище пристроїв, зверніться до менеджера. Контактна інформація знаходиться у розділі "КОНТАКТИ".

--

Новость на русском:

Разъемы типа USB Type-C, мультиплексоры данных и переключатели питания от Toshiba

Toshiba предлагает эффективные решения для поддержки портов типа USB Type-C и питание от сети USB.

Разъемы USB Type-C и снабжение питания USB быстро принимаются мобильной портативной промышленностью. Для новых функций нужны новые технологии, и Toshiba предлагает их в отрасли переключателей (выключателей) питания, мультиплексоров данных и защитных диодов ESD.

Переключатели питания : теперь, когда устройства питаются от источника питания USB и QuickCharge("быстрой зарядки" - быстрые зарядные устройства), системы нуждаются во все более и более высоком напряжении в сравнении с теми показателями, которые были раньше. Зарядная система на 100 вт обеспечивает 20 В / 5 А, что значит, что понадобится точный переключатель на 30 В. Toshiba предлагает низкоомные переключатели на 30 В, включая Pch-MOSFET технологии, а также коммутаторы IC(переключатели в виде микросхем), которые обеспечивают защиту от перенапряжения и контроль скорости нарастания напряжения.

Мультиплексери данных : поскольку USB Type-C имеетреверсивный разъем, для правильной передачи и приемаданных на соответствующие правильные контакты (пины) может понадобиться мультиплексор данных SPDT. Toshiba предлагает мобильный мультиплексор данных на10 Гбіт, который позволяет переключать (коммутировать) высокоскоростные сигналы USB3.1 и HDMI интерфейсов. Также доступные решения для низкоскоростных SPDT-переключателей для USB2.0.

Диоды защиты от ESD (электростатического разряда) : порты USB уязвимы для повреждения от электростатического разряда. Диоды защиты от электростатического разряда являются надежным и эффективным решением для борьбы с высокостоимостными повреждениями (поломками) и их устранением, вызванными повреждением от электростатического разряда. Для высокоскоростных сигналов порог электростатического разряда является достаточно низким, и Toshiba предлагает одни излучших в отрасли диоды для защиты от электростатического разряда.

Если вас интересует конкретная модель описанных выше устройств, обратитесь к менеджеру. Контактная информация находится в разделе "КОНТАКТЫ".